فیلتر
7% گوشت کوب سیلور کرست  اصل آلمان گوشت کوب سیلور کرست  اصل آلمان

گوشت کوب سیلور کرست اصل آلمان

1.400.000 تومان
0
گوشت کوب سیلور کرست اصل آلمان برای اولین بار در ایران گوشت کوب سیلور کرست اصل آلمان تنظیم سرعت در ۵ سطح ۶۰۰ وات واقعی حالت توربو دارد چهار تیغه در دو رنگ زیبا