فیلتر
1% چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینیاصل مدل :DS_766 چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینیاصل مدل :DS_766

چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینیاصل مدل :DS_766

3.830.000 تومان
0
چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینیاصل مدل :DS_766 دارای متور گیربکسی بسیار قدرتمند توان متور ۳۰۰۰ وات واقعی قابلیت تنظیم سرعت و دور برگردان دارای گلویی سایز بزرگ قابلیت ساخت سوسیس و کبه کارایی راحت و قوی ساخت شرکت دسینی ایتالیا
2% چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینی اصل مدل :DS_855 چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینی اصل مدل :DS_855

چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینی اصل مدل :DS_855

ناموجود
0
چرخ گوشت ۳۰۰۰ وات دسینی اصل مدل :DS_855 دارای متور گیربکسی بسیار قدرتمند توان متور ۳۰۰۰ وات واقعی قابلیت تنظیم سرعت و دور برگردان دارای گلویی سایز بزرگ قابلیت ساخت سوسیس و کبه دارای قفل اهرمی، کارایی راحت و قویی تر