فیلتر
14% خرد کن  وهمزن گلدکرست اصل(دوکاره)💕 مدل:GC_5053 خرد کن  وهمزن گلدکرست اصل(دوکاره)💕 مدل:GC_5053

خرد کن  وهمزن گلدکرست اصل(دوکاره)💕 مدل:GC_5053

950.000 تومان
0
خرد کن  وهمزن گلدکرست اصل(دوکاره)💕 مدل:GC_5053 فر ❌کارتنی موجودهست(۱۶عددی) ⭕️توان 2000وات واقعی 💢 مغزی فلزی 💢 چهار تیغه تیز و قوی 💢 پارچ استیل ضد نگ 💢سه سرعت چرخش 💢 ظرفیت کاسه ۳لیتری 💢 گوشت خردکن قوی ــــــ سبزی خردکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_7031

ناموجود
0
خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_703 ❌کارتنی موجودهست(۱۶عددی) 💢 مغزی فلزی 💢 چهار تیغه تیز و قوی(دارای تیغه یدک) 💢 پارچ استیل ضد نگ 💢سه سرعت چرخش 💢 ظرفیت کاسه چهار لیتری 💢 گوشت خردکن قوی ــــــ سبزی خردکن  
5% خرد کن دو کاسه ای مارک لیزان  اصل مدل:LZ_1403 خرد کن دو کاسه ای مارک لیزان  اصل مدل:LZ_1403

خرد کن دو کاسه ای مارک لیزان اصل مدل:LZ_1403

ناموجود
0
خرد کن دو کاسه ای مارک لیزان اصل مدل:LZ_1403 ❌کارتنی موجودهست(8عددی) 💢 مغزی فلزی 💢قدرت 3000وات واقعی 💢 ۲عددشش تیغه تتانیوم -سیرپوست کن -_دارای پر بهمزن وکاردک و… 💢 پارچ استیل ضدزنگ _پارچ پیرکس 💢سه سرعت چرخش 💢 ظرفیت کاسه ها ۳/۸لیتری 💢 گوشت خردکن قوی ــــــ سبزی خردکن
3% خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_7011 خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_7011

خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_7011

ناموجود
0
خرد کن  وهمزن BM_72 مدل:BM_7011 ❌کارتنی موجودهست(۱۶عددی) 💢 مغزی فلزی 💢 چهار تیغه تیز و قوی(دارای تیغه یدک) 💢 پارچ استیل ضد نگ 💢سه سرعت چرخش 💢 ظرفیت کاسه سه لیتری 💢 گوشت خردکن قوی ــــــ سبزی خردکن