فیلتر
4% اتوموی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند لیز اتوموی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند لیز

اتوموی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند لیز

1.200.000 تومان
0
اتوموی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند لیز ویژگی های اتو موی فوق حرفه ای انرژی لیز اتو موی مخصوص کراتینه کردن و پروتئینه کردن موها دارای نمایشگر درجه حرارت قابلیت تنظیم درجه  تا 750 درجه فار نهایت کامل داغ شدن در 30 ثانیه مخصوص موهای فر و آسیب...
4% اتو موی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند روزیا  مدل:HR_818 اتو موی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند روزیا  مدل:HR_818

اتو موی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند روزیا مدل:HR_818

750.000 تومان
0
اتو موی فوق حرفه ای مخصوص کراتینه کردن برند روزیا مدل:HR_818 ❌به صورت کارتنی موجود می باشد❌ ویژگی های اتو موی فوق حرفه ای انرژی روزیا اتو موی مخصوص کراتینه کردن و پروتئینه کردن موها دارای نمایشگر درجه حرارت قابلیت تنظیم درجه  تا 950 درجه فار نهایت کامل داغ شدن...